fot. Anna Osowska-Bielińska

Krzysztof Bieliński (1978)

Artist photographer, creator of abstract photography, one of the leading theatre photographers, author of photographs for over nine hundred national and international performances, creator of theatre posters and theatre photography albums: Lupa/Teatr, Treliński, Staniewski-Gardzienice-Antyk,  BTL/Lalki, Warlikowski/Teatr (co-author), Kudlička. VolumeI (co-author). Since 2008 he has been a regular photographer for the Teatr Wielki – Polish National Opera, and he regularly collaborates with several other top theatres. He lectured on theatre photography and poster at Photography Faculty at the Warsaw Film School and at the University of Warsaw. In 2019, he became a juror of the 5th Theatre Photography Competition organized by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute. In 2020, he conducted the first online Master Class in theatre photography in Poland in cooperation with the Zbigniew Raszewski Theatre Institute, which ended with an exhibition at the Old Gallery of the Association of Polish Artists Photographers. In September 2020, he published the Manifesto of Creative Theatre Photography in the Teatr monthly. In February 2021, he got the Artist of the Year 2020 Prize from Post Scriptum magazine. He teaches Abstract Photography at the Studium of the Association of Polish Artist Photographers. In 2023, he founded the Experimental Photography School.

Artysta fotograf, twórca fotografii abstrakcyjnej, jeden z czołowych fotografów teatralnych, autor fotografii do ponad dziewięciuset spektakli krajowych i zagranicznych, twórca plakatów teatralnych oraz albumów fotografii teatralnej: Lupa/Teatr, Treliński, Staniewski-Gardzienice-Antyk,  BTL/Lalki, Warlikowski/Teatr (współautor), Kudlička. VolumeI (współautor). Od 2008 roku jest stałym fotografem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, stale współpracuje z kilkunastoma innymi teatrami. Wykładał fotografię teatralną oraz plakat w Warszawskiej Szkole Filmowej i na Fotografii UW. W 2019 roku został jurorem V Konkursu Fotografii Teatralnej, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W 2020 roku prowadził pierwsze w Polsce Master Class z fotografii teatralnej online we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego zakończone wystawą w Starej Galerii ZPAF. We wrześniu 2020 na łamach miesięcznika „Teatr” ogłosił Manifest Twórczej Fotografii Teatralnej. W lutym 2021 roku otrzymał tytuł Artysty Roku 2020 pisma Post Scriptum. Wykłada Fotografię abstrakcyjną w Studium Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2023 roku założył Szkołę Fotografii Eksperymentalnej.